Home » SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ

SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ

Eternit do utylizacji

Informacja Urzędu Gminy dotycząca utylizacji eternitu. (więcej…)

Share Button

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanow” dla części obrębów geodezyjnych: Helenów, Borki-Kosiorki, Borki-Soldy, Borki-Paduchy, Ciosny, Wiśniew, Kaczory, Tworki, Śmiary, Mroczki – gmina Wiśniew. (więcej…)

Share Button

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów na II półrocze 2014 roku – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Ogłoszenie o sesji Rady Gminy Wiśniew

12 czerwca odbędzie się XLI sesja Rady Gminy Wiśniew – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Wójt Gminy Wiśniew obwieszcza…

Obwieszczenia Wójta Gminy Wiśniew dotyczące:

1. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod linię elektroenergetyczną 400 kV „Kozienice – Siedlce Ujrzanów”

2. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew

(więcej…)

Share Button

Segregowanie odpadów

Zasady nowego systemu gospodarowania odpadami w gminie Wiśniew – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ. (więcej…)

Share Button

Komunikat weterynarii

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Obwieszczenie 16.04.14 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Wiśniew z dnia 16 kwietnia 2014 r. – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Opłaty za wodę i ścieki

Komunikat dotyczący opłat za wodę i ścieki – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Harmonogram odbioru odpadów

Harmonogram odbioru odpadów – Mroczki I półrocze – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Odbiór padłych zwierząt

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią – SOŁECKA TABLICA OGŁOSZEŃ (więcej…)

Share Button

Ulotka dla hodowców utrzymujących świnie

Jeśli Pan/Pani hoduje świnie…..patrz sołecka tablica ogłoszeń. (więcej…)

Share Button

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

Szanowni Rolnicy, Hodowcy zwierząt gospodarskich… czytaj sołecka tablica ogłoszeń. (więcej…)

Share Button
  • RSS
  • Facebook
  • Google+